Zakres usług

Jan Mojak szyld

Świadczymy kompleksową, stałą i doraźną, pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Na każdym etapie sprawy profesjonalnie doradzamy naszym partnerom i reprezentujemy ich w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych przed wszystkimi sądami i organami administracji.

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego z naszych partnerów, dla których przygotowujemy rozwiązania zawsze dostosowane do ich aktualnych lub przyszłych potrzeb. W zależności od stopnia złożoności problemu, którego rozwiązanie przygotowujemy, angażujemy wybranych lub wszystkich członków naszego zespołu.

Rezultatem naszego zaangażowania, jest satysfakcja naszych partnerów.

Do najważniejszych obszarów działalności należą:
-nieruchomości i wywłaszczenia
-spadki i sprawy rodzinne
-ubezpieczenia, wypadki i odszkodowania
-papiery wartościowe i bankowość
-spółki i organizacje pozarządowe
-działalność gospodarcza i  sprawy pracownicze
-podatki, należności publiczne i finanse
-administracja, oświata i sprawy budowlane
-zabezpieczenia wierzytelności i windykacja