Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez dra Jana Mojaka i mec. Tomasza Turskiego uchylił zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jak i obie poprzedzające go decyzje organów w sprawie niesłusznego zatrzymania prawa jazdy. Nieustępliwość jaką wykazał się nasz Klient w dążeniu do sprawiedliwości w walce z biurokracją oraz trafna argumentacja jurydyczna zaprezentowana przez Pełnomocników przyniosły spektakularny sukces na najwyższym szczeblu wymiaru sprawiedliwości. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie pomimo niedawnej uchwały 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w niezwykle podobnej sprawie, Skład Orzekający nie zawahał się wydać odważnego rozstrzygnięcia nie tylko w pełni uwzględniającego interes naszego Klienta, ale także wyraźnie wskazując kto w rzeczywistości ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione działania organów.