kredyty walutowe

Publikacja o problematyce kredytów walutowych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją poruszającą niezmiernie ważną we współczesnej Polsce problematykę jurydyczną. Zostały w niej omówione kredyty walutowe udzielane przez banki w Polsce w latach 2000-2010 i wynikające z tego problemy, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Kredyty walutowe – publikacja

Od początku XXI wieku, w szczególności w latach 2005–2008, banki działające w Polsce na masową skalę udzielały konsumentom kredytów hipotecznych powiązanych z kursem waluty obcej, najczęściej z frankiem szwajcarskim (CHF) lub z walutą Unii Europejskiej (EURO). Forma i sposób udzielania tych kredytów przez wiele lat były akceptowane przez rynek i instytucje nadzoru. Jednak zmiana kursu waluty, który stanowił podstawę obliczania wysokości miesięcznych rat oraz wysokość całkowitego zadłużenia, ujawniły czym kredyty te były w rzeczywistości. W drugiej części artykułu przedstawiona została koncepcja na rozwiązanie zaistniałego problemu. Koncepcja ta znana jest w prawie jako konwersja nieważnej czynności prawnej.

Dr Jan Mojak i mec. Tomasz Turski podjęli ten trudny i dotykający wiele polskich rodzin problem, dokonując kompleksowej analizy w wymiarze prawnym i praktycznym. Cały tekst publikacji pt. „Dopuszczalność konwersji kredytowych zobowiązań walutowych – wybrane zagadnienia”, który ukazał się w Zeszytach Naukowych WSEI seria Administracja nr 7 (1/2017), można pobrać TUTAJ.

Wywiad na temat kredytów walutowych

Zapraszamy również do zapoznania się z wywiadem, którego dr Jan Mojak udzielił na stronie internetowej Fundacji RP. Oprócz przedstawienia oryginalnej koncepcji rozwiązania problemu kredytów walutowych na tle ewolucji bankowego tytułu egzekucyjnego. Instytucja ta została wyrugowana z polskiego systemu prawnego w konsekwencji pytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Rejonowy w Koninie, dotyczącego zgodności bankowego tytułu egzekucyjnego z ustawą zasadniczą. To pytanie prawne zostało oparte wyłącznie na dorobku naukowym dra Jana Mojaka. Całość wywiadu można przeczytać TUTAJ.