Zaginiony weksel in blanco moze powrocic

Zaginiony weksel in blanco może powrócić

Spektakularnym sukcesem w Sądzie Okręgowym w Lublinie zakończyła się sprawa o umorzenie weksla in blanco wytoczona przez wystawcę i poręczyciela wekslowego, których reprezentowali dr Jan Mojak i mec Tomasz Turski. Rzecz dotyczyła wystawionego wiele lat wcześniej dokumentu, który przekazany został do dyspozycji jednej z wiodących instytucji finansowych w Polsce. Na skutek przekształceń tego podmiotu okazało się, że pracownicy następcy prawnego poprzedniego podmiotu mają trudność z odnalezieniem i zwróceniem przedmiotowego weksla in blanco. Klienci byli bezsilni, szczególnie że poszukiwani przez nich prawnicy, w tym warszawscy specjaliści z zakresu papierów wartościowych, nie chcieli podjąć się sprawy jako niemożliwej. Podobnego zdania był Sąd pierwszej instancji, który powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r., stwierdził, że w ogóle nie istnieje taka droga ochrony prawnej. Pełnomocnicy jednak nie dawali za wygraną. Bardzo obszernie, łącznie z odwołaniem się do doktryny i judykatury przedwojennej, uargumentowali zasadność swojego stanowiska oraz wychwycili logiczne i jurydyczne błędy w rozumowaniu, na którym oparł się Sąd Najwyższy w przywołanym wyżej wyroku. Taka argumentacja przekonała Sąd Okręgowy w Lublinie, który w pełni przyznał ochronę prawną wystawcy weksla in blanco i poręczycielowi wekslowemu. Z nieukrywaną satysfakcją należy docenić taką odważną i niezależną postawę Sędziów. Warto wspomnieć, że problematyka umorzenia weksla in blanco była również przedmiotem publikacji dra Jana Mojaka w monografii „Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych.. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.”. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą monografią, która dostępna jest w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych – LINK.