Wstrzymanie spłaty tzw. kredytu frankowego

Wstrzymanie spłaty tzw. kredytu frankowego

Do znaczących sukcesów w sprawach tzw. kredytów frankowych, jakie są udziałem dra Jana Mojaka i mec. Tomasza Turskiego, z pewnością można zaliczyć kolejne postanowienia wydawane przez Sąd Okręgowy w Lublinie wstrzymujące spłatę tzw. kredytów frankowych na czas trwania toczącego się postępowania. Należy podkreślić, że uzyskanie tego typu rozstrzygnięć nie tylko daje oddech Kredytobiorcom w trakcie trwania procesu, zmniejszając comiesięczne wydatki budżetu domowego, ale także w znacznym stopniu przybliża Ich do ostatecznego korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd wydając bowiem takie postanowienia uznaje podnoszone roszczenia, sformułowane przez pełnomocników, za uprawdopodobnione w całości.