Publikacja Zabezpieczenia wierzytelności

Publikacja „Zabezpieczenia wierzytelności”

Mamy przyjemność poinformować, że ukazała się nowa publikacja, której współautorami są dr Jan Mojak i mec. Tomasz Turski, pod tytułem „Zabezpieczenia wierzytelności”. W publikacji poruszone zostały kluczowe aspekty jurydyczne różnych, stosowanych w praktyce zabezpieczeń wierzytelności, w tym wierzytelności wekslowych. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, a jej redaktorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Jan Mojak jest autorem rozdziału pt. „Nakazowy proces wekslowy”, a mec. Tomasz Turski jest autorem rozdziału pt. „Akcesoryjny czy samodzielny charakter odpowiedzialności poręczyciela wekslowego”? Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która w niedługim czasie będzie dostępna w renomowanych księgarniach prawniczych w całej Polsce.

[Link do publikacji]