Publikacja pt. „Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce”

Mamy przyjemność poinformować Państwa o wydaniu nowej publikacji naukowej pt. „Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce” (Lublin 2019 r.), której redaktorami są dr Jan Mojak, dr hab. Agnieszka Żywicka i dr hab. Leszek Bielecki. Przedmiot opracowania dotyczy ważkiego w dzisiejszych czasach zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w szerokim spektrum zainteresowań, a mianowicie zarówno w ujęciu prywatnoprawnym, jak też publicznoprawnym. W monografii znajduje się rozdział autorstwa dra Jana Mojaka i mec. Tomasza Turskiego pt. „Przesłanki i skutki zastosowania art 518 Kodeksu cywilnego w toku postępowania o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika – spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza”. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą monografią, która dostępna jest w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych – LINK.