Publikacja pt. „Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny”

Mamy przyjemność poinformować Państwa o wydaniu nowej publikacji naukowej pt. Bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski. Wymiar publicznoprawny oraz prywatnoprawny” (Lublin, 2018 r.), której redaktorami są dr Jan Mojak, dr hab. Agnieszka Żywicka i dr hab. Leszek Bielecki. Przedmiot opracowania dotyczy ważkiego w dzisiejszych czasach zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo gospodarcze i finansowe Polski w szerokim spektrum zainteresowań, a mianowicie zarówno w ujęciu prywatnoprawnym, jak też publicznoprawnym. W monografii znajduje się rozdział autorstwa mec. Tomasza Turskiego pt. „Weksel gwarancyjny in blanco w obrocie konsumenckim i stosunkach pracy”, w którym autor analizuje skuteczność często stosowanych w praktyce zabezpieczeń wekslowych w relacjach konsumenckich oraz pracowniczych. Zachęcamy do zapoznania się niniejszą monografią, która dostępna jest w księgarniach stacjonarnych oraz internetowych – LINK.