Odmowa wszczęcia śledztwa niezasadna

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej uchylił w całości postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa skierowane zostało na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej w jednym z podmiotów sektora branży hutniczej w Polsce. Na posiedzeniu pokrzywdzony Skarb Państwa – Minister Energii, reprezentowany był przez mec. Tomasza Turskiego, który argumentował, że Prokuratura nie przeprowadziła żadnych czynności procesowych, do których była uprawniona i zobowiązana, ograniczając się do kontestowania ustaleń zespołu kontrolnego. Ponadto nie sposób było pominąć argumentów odwołujących się do kwestii społecznych, związanych z oczekiwaniami uczciwych pracowników i lokalnych mieszkańców, którym leży na sercu istnienie zakładu pracy.  Sąd w pełni podzielił wagę stawianych zarzutów i wskazał na potrzebę przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego w tej sprawie.