Konferencja „Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce”

W dniu 13 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozwaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce”. Wśród znamienitych gości z całej Polski znaleźli się także naukowcy i praktycy z ośrodka lubelskiego: dr hab. J. Widło, dr hab. K. Topolewski, dr hab. G. Koziej, dr J. Petraniuk, a także  dr Jan Mojak i mec. Tomasz Turski. Dr Jan Mojak zaprezentował bardzo żywo przyjęty przez Audytorium referat pt. „Nakazowy proces wekslowy  jako sposób realizacji praw z weksla gwarancyjnego”, natomiast mec. Tomasz Turski w referacie pt. „Akcesoryjny czy samodzielny charakter odpowiedzialności awalisty wekslowego?” podjął próbę nakreślenia odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące poręczenia wekslowego. Celem zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia, odsyłamy do strony – LINK.