Kolejny sukces w walce z Urzędem Miasta w Lublinie

Zakończył się prawomocnie kolejny epizod walki mieszkańca Lublina z Urzędem Miasta i Zarządem Dróg i Mostów. Pomimo początkowego niekorzystnego wyroku, sąd w drugiej instancji przyznał rację znanemu lubelskiemu biznesmenowi, który przeznaczył kilkadziesiąt tysięcy złotych na cel publiczny w mieście. Cel ten ostatecznie jednak, przez włodarzy Lublina, nie został zrealizowany. Na rozprawie apelacyjnej poszkodowanego reprezentował dr Jan Mojak, który skutecznie podważył argumentację sądu pierwszej instancji, w konsekwencji czego doszło do całkowitej zmiany wyroku i zasądzenia zwrotu od Urzędu Miasta w Lublinie wszystkich nienależnie pobranych świadczeń. Urząd Miasta w Lublinie obciążony został również kosztami postępowania za obie instancje i odsetkami.