Kolejne zwycięstwo w sprawie kredytu „frankowego”

Sukcesem zakończyła się apelacja dra Jana Mojaka i mec. Tomasza Turskiego złożona do Sądu Apelacyjnego w Lublinie w sprawie kredytu frankowego.  Sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego odwołującego się do kursu franka szwajcarskiego, zaciągniętego przez dwójkę kredytobiorców na zakup lokalu mieszkalnego. Tak jak w każdym tego typu przypadku po wielu latach spłacania kredytu, wysokość zobowiązania kredytobiorców nie dość, że nie spadła, ale wręcz urosła. W tym przypadku przedmiotowy kredyt zabezpieczony był hipoteką na nieruchomości, co utrudniało powoływanie się na przedawnienie. Niemniej jednak sformułowana została obszerna wielowątkowa argumentacja z odwołaniem się do natury stosunku prawnego łączącego strony i jego byty na skutek wprowadzanych przepisów intertemporalnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie podzielił wszystkie istotne zarzuty podniesione przez pełnomocników i uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w całości, ku nieukrywanej satysfakcji kredytobiorców.