Kolejne pozwy złożone przez MetLife z wekslami w tle

Kolejne pozwy złożone przez MetLife z wekslami w tle

Zakończyły się kolejne sprawy przeciwko światowej instytucji finansowej działającej w Polsce pod firmą MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – MetLife TUnŻiR S.A. Dzięki pełnemu zaangażowaniu dra Jana Mojaka i mec. Tomasza Turskiego tym razem Sąd Okręgowy w Lublinie oraz Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu uchyliły w całości nakazy zapłaty i oddaliły powództwa przeciwko byłym menedżerom i agentom ubezpieczeniowym pozwanym o zwrot wypłaconego im wynagrodzenia. MetLife w celu odzyskania wynagrodzenia z tytułu wypłaconej prowizji nie zawahało się użyć nawet weksli wystawionych in blanco przez byłych współpracowników. Należy dodać, że argumenty pełnomocników podzieliły także Sąd Apelacyjny w Lublinie oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie.