Ekspertyza prawna z zakresy ladu korporacyjnego

Ekspertyza prawna z zakresy ładu korporacyjnego

Na zlecenie jednej z kluczowych spółek sektora chemicznego w Polsce, przygotowana została ekspertyza dotycząca oceny charakteru prawnego i skutków podjętej przez członka rady nadzorczej działalności mogącej mieć znamiona działalności konkurencyjnej z jednoczesną analizą statusu prawnego tej osoby. Szczegółowa analiza zagadnienia i sformułowane na jej podstawie wnioski przekonywały, że wykreowane przez działaczy związkowych zagrożenie jest pozorne i nie rodzi ryzyka dla samej spółki oraz jej ładu korporacyjnego. Na podstawie przedmiotowej ekspertyzy właściciel zdecydował, że członek rady nadzorczej, którego zachowanie było przedmiotem oceny, w dalszym ciągu będzie mógł pełnić powierzoną mu funkcję.