Ekspertyza prawna dotycząca obligacji korporacyjnych

Na zlecenie Ministerstwa Energii, dr Jan Mojak i mec. Tomasz Turski przygotowali obszerną  ekspertyzę prawną w sprawie emisji obligacji korporacyjnych jednej z kluczowych spółek sektora wydobywczego w Polsce. W ekspertyzie poruszane były m.in. kwestie dotyczące komplementarności sporządzonej dokumentacji różnych rodzajów obligacji oraz wpływu multiplikacji serii emisji obligacji, jako źródła pozyskania kapitału, w kontekście zjawiska rolownia długu, w tym z uwzględnieniem zalet i wad tego typu finansowania. Dodatkowo analizie poddane zostały mechanizmy stosowanych prawnych zabezpieczeń wierzytelności związanych z emitowanymi obligacjami. Jeden z wątków poruszonych w ekspertyzie dotyczył także obligacji denominowanych w walucie euro (tzw. euroobligacji).